Những thông tin được cung cấp tại website nemhana.com thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Nệm Hana. Thông qua việc truy cập website này, bạn được xem là chấp thuận với tất cả Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thông tin nào trong Điều Khoản và Điều Kiện của Nệm Hana, bạn có thể ngừng truy cập website tại đây.

Hạn chế sử dụng chung, quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả thông tin được đăng tải tại website này thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khai thác sử dụng của Nệm Hana theo quy định pháp luật hiện hành. Bạn được sử dụng tài liệu, nội dung thông tin trên website nemhana.com với mục đích cá nhân, không được phép sử dụng những nội dung trên website nemhana.com cho bất kỳ hoạt động thương mại nào khác, bao gồm việc sao chép, chỉnh sửa một phần hay toàn phần, truyền tải, đăng ký, phân phối, nhượng quyền, bán, xuất bản. Bạn bắt buộc phải trích nguồn Nệm Hana khi sử dụng thông tin tại website này.
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Logo "Nệm Hana"
Logo “Nệm Hana”
Ngày 16/10/2023, logo “Nệm Hana” đã được Công ty TNHH Nệm Hana đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Logo bao gồm phần chữ “Nệm Hana” – “Happy Anywhere Anytime” và phần hình. Logo là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ thương hiệu, đảm bảo thương hiệu Nệm Hana là độc nhất và được bảo vệ một cách chặt chẽ.

Sự từ chối chung

Những thông tin được cung cấp tại website này chỉ nhằm mục đích đem đến sự thuận tiện cho quá trình trải nghiệm website của người dùng. Tuy nhiên, Nệm Hana bảo lưu mọi quyền và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm vào tính chính xác của tài liệu và các khoản mục khác được đăng tải trên website này dưới mọi hình thức.

Phạm vi trách nhiệm pháp lý

Nệm Hana không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho việc phát sinh không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Phạm vi trách nhiệm này bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền tải virus có thể bị lây nhiễm vào thiết bị điện tử hoặc sự cố kết nối mạng của bạn. Nệm Hana không chịu trách nhiệm với mọi thiệt hại hay hành động nào phát sinh trong phạm vi trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với thông tin hoặc nội dung được đăng tải, dù là từ website nemhana.com hoặc bên thứ ba nào khác.

Liên kết với website khác

Các tài liệu được đăng tải trên website nemhana.com có thể chứa những liên kết đến website khác. Nệm Hana chỉ cung cấp đường dẫn để thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin của bạn. Các đường dẫn này không chứng minh rằng Nệm Hana có hợp tác với tổ chức website đó hoặc Nệm Hana phải chịu trách nhiệm cho rủi ro của website đó.
Bạn phải chịu toàn quyền về những điều kiện và điều khoản mà website đó quy định. Chúng tôi từ chối mọi hiệu lực, tính chính xác, tính đầy đủ hay hợp pháp của nội dung trên website đó.
Rủi ro truyền dẫn thông tin
Nệm Hana không đảm bảo tất cả email từ website này sẽ được gửi đến bạn, và chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ nhận được mọi email gửi từ bạn. Nệm Hana không chịu trách nhiệm về tính bảo mật cho nội dung email trong quá trình truyền dẫn thông tin qua mạng internet.

Các thông tin và hành vi bị cấm đưa lên Website

Căn cứ Điều 8: Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, Chương I của Luật An Ninh Mạng 2018, số 24/2018/QH14:
1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;
b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;
d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;
e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống  xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích  hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này./.
Được cập nhật lần cuối vào tháng 11/2023.